جلد مدارک نرم با طلق ضخیم (سفال قرن پارس)

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

طرح اجرا شده: جلد مدارک نرم با طلق ضخیم طلا کوبی شده 

سفارش دهنده: شرکت سفال قرن پارس